Film przedstawiają wypadek drogowy z udziałem dziecka, które nie było zapięte w foteliku samochodowym.

Zderzenie jest w 9 sek. filmu a w 17 sek. dzieko jest podnoszone z ulicy.