Przewożenie dziecka w samochodzie regulują zapisy Ustawy z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z 2005r., poz. 908 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

Zalecamy aby dzieci do lat 4 były przewożone tyłem do kierunku jazdy. Dlaczego tyłem do kierunku ruchu jest bezpieczniej? Polecamy artykuł Fotelik samochodowy montowany tyłem do kierunku jazdy.

Na całym świecie przepisy drogowe regulujące przewóz dzieci w samochodach osobowych nakładają obowiązek przewożenia dziecka w specjalnym „urządzeniu ochronnym”, którym jest fotelik samochodowy. Zakres tego obowiązku w różnych krajach jest nieznacznie odmienny. W większości krajów europejskich obowiązuje zakaz przewozu dzieci poniżej 12 roku życia bez zastosowania fotelika lub innego rodzaju zabezpieczenia. Dodatkowo występują regulacje dotyczące minimalnego wzrostu dziecka oraz sposobu montażu fotelika.

Sposób przewożenia dzieci w pojeździe samochodowym uregulowane zostało w Ustawie z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z 2005r., poz. 908 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami):

 • Art. 39. ust. 3. w pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.
 • Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub Policji.
 • Art. 45. 2. Kierującemu pojazdem zabrania się:
  1. przewożenia pasażera w sposób niezgodny z art. 39, 40 lub 63 ust. 1;
  2. przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera;
  3. przewożenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego.

Zatem Polskie przepisy w myśl Prawa o ruchu drogowym w art. 39 w punkcie 3. jasno określają zasady przewozu dzieci. Artykuł ten mówi, że „W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym”. Ten sam artykuł w punkcie 4 mówi o zakazie „przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera” oraz zakazuje „przewożenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego”. Tu rozumiemy, nakaz wyłączenia poduszki powietrznej. Widzimy więc, że polskie przepisy jasno i czytelnie określają zasady przewozu dzieci.

Na pozostałych siedzeniach dziecko w wieku do lat 12, nie przekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewozu dzieci (siedzisko, podwyższenie – nie polecamy), odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. (art. 39 ust. 3 u.p.o.r.d.). Z powyższego wynika, że dziecko w wieku do lat 12 przekraczające 150 cm wzrostu może być przewożone bez wymaganego fotelika lub siedziska. Jednocześnie dziecko w wieku powyżej 12 lat, nie przekraczające 150 cm wzrostu nie musi być przewożone w foteliku.

Stosowanie zasad określonych w pkt. 2 nie dotyczy przewożenia dziecka w samochodzie:

 • taksówką osobową (jednak jeśli chcemy to możemy zamówić fotelik w korporacji)
 • pojazdem pogotowia ratunkowego
 • Policji

Tyle przepisy. My polecamy podróżować z dzieckiem nadal w foteliku – tak bezpieczniej. Oczywiście o ile dziecko nadal mieści się w posiadanym foteliku. Nie musimy rezygnować z fotela od razu jak dziecko skończy 12 lat lub osiągnie wzrost powyżej ustawowych 150 cm wzrostu.

Niemniej jednak każdy rodzic powinien w szczególnym stopniu uwzględnić fragment mówiący o nakazie przewożenia w „…urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym”. Mówiąc prościej każdy fotelik powinien być dobrany do wzrostu i wagi dziecka zgodnie z kategoriami opracowanymi przez producentów. Dodatkowo fotelik dla dziecka powinien być dostosowany do pojazdu, w którym będzie użytkowany. Wyklucza to m.in. możliwość stosowania fotelików z Isofix w samochodach nie posiadających takiego typu połączeń czy też montażu fotelików w inny niezgodny z przeznaczeniem sposób.

Tak więc fotelik dla dziecka w myśl przepisów o ruchu drogowym jest jedynym urządzeniem, którym możemy przewozić dziecko w samochodzie.
Jak wykazują badania co roku na polskich drogach w zdarzeniach drogowych uczestniczy ponad 6000 dzieci z czego ponad 300 ze skutkiem śmiertelnym. Tylko od nas, odpowiedzialnych rodziców zależy zdrowie i życie małego pasażera.

Stosując się do zaleceń producenta i użytkując fotelik samochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami optymalnie zabezpieczamy nasze dziecko przed skutkami nie tylko kolizji drogowych, ale zapewniamy także równie ważny komfort jazdy.

Niezastosowanie się do obowiązujących przepisów w zakresie przewozu dzieci grozi nam mandatem karnym. Taryfikator mandatów przewiduje dwie sytuacje, kiedy kierowca jest narażony na karę. Mandat w wysokości 150 zł i sześć punktów karnych grożą za jazdę bez fotelika, lub za jego zamocowanie tyłem do kierunku jazdy w aucie z poduszkami powietrznymi. Pamiętajmy jednak, iż największą karą za brak odpowiedniego zabezpieczenia może być kalectwo lub śmierć dziecka na skutek odniesionych obrażeń.

O ile każdy dorosły może przewidzieć jakie skutki niesie za sobą kolizja drogowa, nie każdy wie jak takie zdarzenie ma przebieg. Na podstawie wyników eksperymentu z pojazdem poruszającym się z prędkością 80 km/h możemy wyobrazić sobie jak zachowuje się ciało dziecka niezabezpieczone fotelikiem (w przypadku niezapięcia pasów śmiertelność wynosi ponad 70%).

Poniżej linia czasowa kolizji:

 • po 0,026 sekundy od początku wypadku zderzak i przód samochodu jest już zgnieciony, a niezapięty pasami kierowca kontynuuje ruch z prędkością 80 km/godz.;
 • po 0,039 sekundy kierowca wraz z siedzeniem zostaje uniesiony o 15 cm;
 • po 0,044 sekundy uderza klatką piersiową w kierownicę;
 • po 0,050 sekundy opóźnienie działające na osobę 80 razy przewyższa masę ciała;
 • po 0,068 sekundy ciało kierowcy uderza w deskę rozdzielczą z siłą 6 ton;
 • po 0,092 sekundy głowa kierowcy uderza w przednią szybę;
 • po 0,100 sekundy, ciało kierowcy po uderzeniu w kolumnę kierownicy, wypada na zewnątrz wybijając przednią szybę – obrażenia powodują śmierć na miejscu!
 • po 0,110 sekundy wrak auta zaczyna się cofać;
 • po 0,150 sekundy w miejscu wypadku zalega cisza

Musimy pamiętać, iż niezabezpieczone dziecko będzie poddane tym samym siłom co kierowca w teście, nie ma więc ono większych szans na przeżycie. Dlatego też tak ważne jest przewożenie dzieci w odpowiednio dobranym i dopasowanym foteliku.